Polonais/Vocabulaire/Verbes

Début de la boite de navigation du chapitre
Les verbes
Icône de la faculté
Chapitre no 5
Leçon : Le vocabulaire polonais
Chap. préc. :Paysage
Chap. suiv. :Expressions
fin de la boite de navigation du chapitre
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Vocabulaire polonais : Les verbes
Polonais/Vocabulaire/Verbes
 », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.

Verbes importants modifier

Verbe Conjugaison Perfectif
Être Być irrégulier /
Avoir Mieć mam, masz /
Aller (à pied) Iść idę, idziesz Pójść
Aller (en véhicule) Jechać jadę, jedziesz Pojechać
Manger Jeść jem, jesz Zjeść
Boire Pić piję, pijesz Wypić
Faire Robić robię, robisz Zrobić
Lire Czytać czytam, czytasz Przeczytać
Donner Dawać daję, dajesz Dać
Vouloir Chcieć chcę, chcesz Zechcieć
Tirer Ciągnać ciągnę, ciągniesz Pociągnąć
Craindre, avoir peur Bać się boję się, boisz się /
Casser Łamać łamię, łamiesz Złamać
Parler, dire Mówić mówię, mówisz Powiedzieć
Laver Myć myję, myjesz Umyć
Porter Nieść niosę, niesiesz Przenieść
Écrire Pisać piszę, piszesz Napisać
Comprendre Rozumieć rozumiem, rozumiesz Zrozumieć
Entendre Słyszeć słyszę, słyszysz Usłyszeć
Dormir Spać śpię, śpisz /
Rire Śmiać się śmieję się, śmiejesz się zaśmiać się
Danser Tańczyć tańczę, tańczysz Zatańczyć
Voir Widzieć widzę, widzisz Zobaczyć
Savoir Wiedzieć wiem, wiesz /

Verbes de niveau intermédiaire modifier

Verbe Conjugaison Perfectif
Apprendre Uczyć się uczę, uczysz Nauczyć się
Montrer Pokazywać pokazywam, pokazywasz Pokazać
Jouer (au jeu) Grać gram, grasz Zagrać
Gagner Wygrać wygam, wygrasz -
Perdre Przegrać przegram, przegrasz -
Se demander Zastanawiać się zastanawiam, zastanawiasz

Participes de verbes modifier

Perfectivité Sens 3e personne singulier Infinitif Participe
Singulier Pluriel
Féminin Tous les genres masculins Neutre Masculin personnel Autres genres
Imperfectif Boire pije pić piła pił piło pili piły
Perfectif wypije wypić wypiła wypił wypiło wypili wypiły
Imperfectif Manger je jeść jadła jadł jadło jedli jadły
Perfectif zje zjeść zjadła zjadł zjadło zjedli zjadły
Imperfectif Voir widzi widzieć widziała widział widziało widzieli widziały
Imperfectif Lire czyta czytać czytała czytał czytało czytali czytały
Perfectif przeczyta przeczytać przeczytała przeczytał przeczytało przeczytali przeczytały
Imperfectif Écrire pisze pisać pisała pisał pisało pisali pisały
Perfectif napisze napisać napisała napisał napisało napisali napisały
Imperfectif Avoir ma mieć miała miał miało mieli miały
Imperfectif Penser myśli myśleć myślała myślał myślało myśleli myślały
Perfectif pomyśli pomyśleć pomyślała pomyślał pomyślało pomyśleli pomyślały
Imperfectif Conduire jedzie jechać jechała jechał jechało jechali jechały
Perfectif pojedzie pojechać pojechała pojechał pojechało pojechali pojechały
Imperfectif Faire / Accomplir robi robić robiła robił robiło robili robiły
Perfectif zrobi zrobić zrobiła zrobił zrobiło robili zrobiły
Imperfectif Gagner (argent) zarabia zarabiać zarabiała zarabiał zarabiało zarabiali zarabiały
Perfectif zarobi zarobić zarobiła zarobił zarobiło zarobili zarobiły